2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรณีย์ 10110  
โทรศัพท์:   02 0152333-4
แฟกซ์:  02 0152335
Email: info@silkroadexpresstour.com

Line ID: @silkroadtour

ซิลค์โรดเอกซ์เพรสทัวร์ 

 • ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน

 • ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม

 • ท่องเที่ยวเอเชียกลาง

 • ท่องเที่ยวอาหรับราตรี 

 • ทัวร์รัสเซีย

 • ทัวร์อุซเบกิสถาน

 • ทัวร์เส้นทางสายไหม

 • ซามาร์คานด์

 • ทาชเค้นท์

 • สมาร์คาร์น

 • แพคเกจทัวร์อุซเบกิสถาน

ทัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว กับซิลค์โรดเอกซ์เพรสทัวร์ ทัวร์อุซเบกิสถาน ทัวร์รัสเซีย ทัวร์เส้นทางสายไหม ท่องเที่ยวอาหรับราตรี เที่ยวอุซเบกิสถาน เที่ยวเอเชียกลาง

© 2017 by Silk Road Express Tour. Proudly created by Rachada Srepaotong

อุซเบกิสถาน

ข้อมูลท่องเที่ยว

อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (doubly landlocked country) มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

ทรานส์อ็อกเซียนา ดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำ ทาร์ทารี เตอร์กิสถาน ชื่อต่าง ๆ เหล่านี้เป็นชื่อของดินแดนหนึ่งที่ปัจจุบันมีอุซเบกิสถาน “ดินแดนของชาวอุซเบก” รวมอยู่ด้วย

 

ย้อนไปไกลถึงศตวรรษที่ 15 เมืองต่าง ๆ ในอุซเบกิสถานเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกพ่อค้าที่เดินทางผ่านไปมาบนเส้นทางสายไหม เส้นทางนี้เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายตั้งแต่จีนไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 

ปัจจุบันนี้ฝ้ายเป็นสินค้าสำคัญของตลาดสิ่งทอของชาวอุซเบก พรมที่สวยงามซึ่งทำจากฝ้าย ขนสัตว์ หรือไหมก็มีขายที่นี่ด้วย

วัฒนธรรมของชาวอุซเบกได้รับอิทธิพลจากคนหลายชาติ ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้พิชิตดินแดนที่มีชื่อเสียงหลายคนและกองทัพที่แข็งแกร่งของพวกเขาเดินทางผ่านเทือกเขาและทะเลทรายในอุซเบกิสถาน

 

ผู้นำเหล่านี้รวมถึงอะเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งพบรักกับโรซาน่าที่นี่ เจงกิสข่านจากมองโกเลีย และติมูร์ (หรืออีกชื่อหนึ่งคือเทเมอร์เลน) ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่ปกครองจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ที่สุดจักรวรรดิหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในอุซเบกิสถาน เราจะเห็นอนุสรณ์สถานสีสันสวยงามที่มีโดมหรือหลังคาโค้งปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าในตัวเมือง มีการใช้อาคารเหล่านี้หลายแห่งเป็นโรงเรียน

เส้นทางสายไหม เส้นทางนี้ใช้กันตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกระทั่งมีการเปิดใช้เส้นทางทะเลไปถึงอินเดียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 เส้นทางการค้านี้มีส่วนหนึ่งที่ผ่านบริเวณที่ปัจจุบันคืออุซเบกิสถาน เส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในสมัยนั้น

ประวัติศาสตร์ อุซเบกิสถาน
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยึดครองดินแดนของประเทศอุซเบกิสถานเมื่อปี 367 ก่อนคริสตกาล ในภายหลังดินแดนนี้ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 ก่อนจะถูกยึดครองโดยจักรวรรดิมองโกลของเจงกีส ข่าน เมื่อ ค.ศ. 1220

ที่ตั้ง
ภูมิภาคเอเชียกลาง ทางเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน

พื้นที่
447,400 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นทะเลทรายล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง

ประชากร
27.7 ล้านคน (2549) ประกอบด้วยชาวอุซเบกร้อยละ 80 รัสเซียร้อยละ 5.5 ทาจิกร้อยละ 5 คาซัคร้อยละ 3 คาราคาลปักร้อยละ 2.5 ตาตาร์ร้อยละ 1.5 อื่นๆ ร้อยละ 2.5

ภาษา
ร้อยละ 74.3 รัสเซียร้อยละ 14.2 ทาจิกร้อยละ 4.4 อื่นๆ ร้อยละ 7.1

ศาสนา
อิสลามนิกายสุหนี่ ร้อยละ 88 คริสต์นิกายอีสเทิร์นออโธด๊อกซ์ ร้อยละ 9 อื่นๆ ร้อยละ 3

เมืองหลวง
ทาชเคนต์ (Tashkent) (ประชากร 2.5 ล้านคน)

ภูมิอากาศ
ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีป หน้าร้อนๆ นาน หน้าหนาวอากาศเย็นสบาย

เวลา
เร็วกว่ามาตรฐาน GMT 5 ชั่วโมง

สกุลเงิน
ซุม-Soum (UZS) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 1,219.8ซุม 

ซุม-Soum (UZS) อัตราแลกเปลี่ยน 6 บาท = 1000 ซุม 


วันชาติ
1 กันยายน (วันประกาศเอกราช)

รูปแบบการปกครอง
ประชาธิปไตยในแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ในศตวรรษที่ 13 ขุนศึกชื่อ
ติเมอร์ (Timur; Tamerlane)
ได้มีอำนาจเหนือมองโกลและตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นที่เมืองซามาร์คันด์ ซึ่งติเมอร์ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างชาติอุซเบกิสถานในยุคปัจจุบัน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อจักรวรรดิรัสเซียได้ขยายอำนาจมาในย่านเอเชียกลาง อุซเบกิสถานได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพโซเวียต มีชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบกิสถาน ก่อนจะได้รับอิสรภาพหลังจากการล่มสลายของโซเวียตเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1991

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ทาชเคนต์ (Tashkent)
เป็นเมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ทาชเคนต์เป็นเมืองเก่าแก่ และเป็นที่พักของขบวนคาราวานที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหม ต้องเผชิญกับการรุกรานจากจีน อาหรับ และถูกทำลายโดยการรุกรานของเจงกีส ข่าน เมื่อ ค.ศ. 1219 ในภายหลังทาชเคนต์ถูกผนวกเป็นเขตหนึ่งของสหภาพโซเวียต และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โซเวียตได้ย้ายโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากจากพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นสมรภูมิรบมายังทาชเคนต์ รวมถึงประชากรรัสเซียอีกส่วนหนึ่งด้วย ช่วงนี้ทาชเคนต์มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก ค.ศ. 1966 ทาชเคนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (ความแรง 7.5 ริกเตอร์) มีประชากรมากกว่า 3 แสนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ในภายหลังโซเวียตจึงได้ฟื้นฟูทาชเคนต์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้การวางผังเมืองที่ทันสมัย ซึ่งทำให้ทาชเคนต์เป็นเมืองตัวอย่างของสหภาพโซเวียตอีกแห่งหนึ่ง ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ทาชเคนต์ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของโซเวียต 

บุคาร่า (Bukhara)
เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และสิ่งทอ เมืองบุคาร่า ตั้งอยู่ทางสี่แยกบนเส้นทางการค้าสายเก่าเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางการค้าที่อยู่บนเส้นทางสายไหม มีร้านค้ามากมาย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ มีสถาปัตยกรรมตั้งอยู่ที่นั่นมากกว่า 140 แห่งเมื่อก่อนในศตวรรษที่ 9 เป็นที่บรรจุศพของ Samanids เมืองบุคาร่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเอเชียที่คุณสามารถพบกับสีสันของตะวันออกและความลี้ลับของเมืองบุคาร่า

ซามาร์คานด์ (Samarkand) 
เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถาน เป็นโอเอซิสซึ่งได้รับน้ำมาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ำซารัฟชาน ชื่อเดิมของเมืองซามาร์คันด์ คือ เมืองมาระกันดะ เมื่อปี 329 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียเสด็จผ่านเมืองนี้เพื่อที่จะเดินทางไปอินเดีย จึงได้ยึดเอาไว้ ต่อจากนั้น พวกเติร์ก พวกอาหรับ และพวกเปอร์เซียก็เข้าปกครองเมืองนี้ต่อ ๆ กันมา เมืองซามาร์คานด์แห่งนี้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี พ.ศ. 1758 (ค.ศ. 1215) เจงกิสข่านแผ่อาณาจักรเข้าควบคุมเส้นทางสายไหม แล้วได้ยึดซามาร์คันด์ในปี พ.ศ. 1764 (ค.ศ. 1221) อีก 100 ปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซาก